Om Skamby Multihus.

Skamby Multihus er en dynamisk ejendom med faste lejere og brugere af mange forskellige slags.

Historien

Da Skamby skole / friskole lukkede, var der en gruppe af mennesker der syntes at byen skulle have medbestemmelse over hvad der skulle ske med ejendommen.
 
Skolen blev imidlertid solgt i en såkaldt samlepakke af ejendomme, ideen var så at sælge videre til højestbydende. Her gjorde vi indsigelse og foreslog at kommunen gjorde brug af deres tilbagekøbsret, for så i stedet at sælge den til byen.
 
D. 26 juni 2015 købte den selvejende institution Skamby Multihus ejendommen af kommunen for 1 kr. kontant.
 
Herefter startede en gennemgribende renoveringsplan, en plan som blev gennemarbejdet af Arkitekt Daniel Birch, hvor alle rum blev ombygget, vægge blev revet ned, andre bygget op, for til sidst at få de rammer som vi har i dag.
 
Derefter skulle hvert enkelt rum renoveres, aftaler om udlejning af dele af ejendommen skulle forhandles på plads, området omkring multihuset blev også planlagt, alt sammen noget som har taget mange år. Huset fik et stort lyd anlæg og projektor, for at imødekomme planen om at huset skulle rumme alle former for indeaktivitet.
 
Haven blev anlagt, der kom fitness redskaber hjem, vi fik lagt nyt asfalt og sat ny udebelysning op.
 
Alt imens af huset blev lejet ud til forskellige formål.
 
I 2022 kom Familiehuset til som lejer, de lejer hele 1. salen.
 
Renoveringen foregår stadig, der er meget vi gerne vil endnu, bla. at sammenføre huset med gymnastiksalen i en art af foyer med tilhørende toiletter. På et tidspunkt bliver der også behov for at udskifte taget. Derfor er det nødvendigt med et højt aktivitetsniveau i huset, så vi kan gøre oplevelsen for brugerne endnu bedre!

Brugere af Skamby Multihus

Skamby multihus bliver til dagligt brugt af Menighedsrådet som har lejet sig ind i den højre side af bygningen, hvor har de kontor.
 
1. salen er lejet ud til Nordfyns Kommunes Familiehuset, hvor de har 5 kontorer.
 
Ud over disse bliver huset lejet ud til stort set alt: Familiefester, julestue, fastelavn, foreningskomsammener, generalforsamlinger, foredrag og kurser.

Bestyrelse / kontakt

Kontakt vedr. bookning/fremvisning af huset.
Dorthe Lindkvist
Telefon: 21785790
Mail: dorthelindkvist@gmail.com
 
Bestyrelsen:
Formand: Robin Birch | Telefon 60192823 | Mail: robin@abirch.dk
Næstformand: Leif Bode Nielsen | Telefon 27284727 | Mail: leif@bode.dk
Kasserer: Jørgen Jørgensen | Telefon 23338536 | Mail: JCJ@outlook.dk